Как действа хипнозата при инсомния?

Как действа хипнозата при инсомния?

Хипнотерапията включва няколко стъпки за подготовка, провеждане и завършване на процеса. Визуализирането на успокояващи изображения е един от ключовете към успеха като хипнозата обикновено започва с фокус върху успокояващ образ или мисъл. Тази начална стъпка насърчава и носочва към релаксация, която позволява ескалиращо и много високо ниво на фокус. Задълбочаването на фокуса е следващата стъпка при лечение на инсомния като хипнозата изисква интензивен фокус, така че след като човек е достатъчно спокоен получава допълнителни инструкции, които засилват вниманието му върху успокояващите изображения и музика. 

Терапевтични предложения

След като човек е в транс хипнотично състояние, се дават конкретни предложения, които са съобразени с неговия медицински проблем или симптомите на инсомния. Прекратяването на хипнозата е последната стъпка, при която пациентът бива напътстван да се върне, за да бъде напълно буден и нащрек. Хората, обучени в клинична хипноза, могат да помогнат да се гарантира на 100%, че всяка от тези стъпки се следва внимателно и изключително сигурно. Хипнотерапията често включва повече от една сесия, но обикновено не отнема дълго време преди да се усетят видими резултати за справяне с проблема. 

Как може да се направи хипноза на съня?

Сънната хипноза следва същите стъпки като хипнотерапията и включва терапевтични предложения, насочени към съня и справянето с инсомнията. Например, хипнотерапията може да насърчи човек да се чувства по-малко притеснен от заспиването или да следва по-последователен график на съня.

Експертите препоръчват хипнотерапията на съня да се провежда под ръководството на обучен здравен специалист. Професионален психотерапевт с дългогодишно обучение може най-ефективно и безопасно да води човек през всеки етап от процеса и да персонализира предложенията, за да отговори на техните нужди. В някои случаи човек може да проведе първоначална сесия на хипноза с професионален психотерапевт, който след това да препоръча последващи сесии и процедури, които да изпълнява у дома, за да засили предимствата на хипнотерапията.

Помага ли хипнотерапията при проблеми със съня?

Чрез насърчаване на релаксацията и създаване на възможност за преориентиране на мислите и емоциите, хипнозата може да бъде изключително полезен инструмент за подобряване на съня за хора със състояния като безсъние и инсомния. В редица проучвания предложението за „сън по-дълбоко“ по време на хипноза предизвиква повишен сън на бавни вълни, което е важно за физическото и психическото възстановяване.

Хипнотерапията може да намали симптомите на тревожност и депресия, като и двете са силно свързани с проблемите със съня и инсомнията.